Home   Wartburg College   Stichting Materiële Steun   Reisfonds

Reisfonds

Voor het schooljaar 2015-2016 komt u - na afloop van het schooljaar - in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind bezoekt een locatie van het Wartburg College.
  • De reisafstand enkele reis is tenminste 15 kilometer. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als om medische redenen aantoonbaar is dat uw kind niet in staat is om deze afstand op de fiets af te leggen. Er dient dan een medische verklaring overlegd te worden.

Het aantal kilometers wordt gebaseerd op de routeplanner van de ANWB (reismethode fiets).

  • Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van het verzamelinkomen of het belastbaar loon van beide ouders samen over het afgelopen kalenderjaar. Als geen aangifte is gedaan dan dienen alle jaaropgaven van werkgevers en/of uitkeringsinstanties overlegd te worden. Dit (verzamel)inkomen bedraagt maximaal € 40.000.
  • Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van de gemaakte reiskosten (bijvoorbeeld een transactieoverzicht ov-chipkaart).
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergoeding in de reiskosten bij andere instanties, zoals de gemeente en provincie (compensatieregeling). De ontvangen vergoedingen van andere instanties worden in mindering gebracht op de totale reiskosten.

Uw eigen bijdrage wordt als volgt vastgesteld:

Aantal kinderen

Inkomen

< € 20.000

Inkomen

€ 20.000 tot € 35.000

Inkomen

€ 35.000 tot € 40.000

1

€ 150

€ 250

€ 500

2

€ 300

€ 500

€ 1.000

> 2

€ 300

€ 1.000

€ 1.000

 

Na aftrek van de eigen bijdrage is de vergoeding per kind als volgt:

Kilometers

Inkomen

< € 20.000

Inkomen

€ 20.000 tot € 35.000

Inkomen

€ 35.000 tot € 40.000

15 – 25

Volledige kosten

Maximaal € 550

Maximaal € 300

25 – 35

Volledige kosten

Maximaal € 600

Maximaal € 325

35 – 45

Volledige kosten

Maximaal € 650

Maximaal € 350

>  45

Volledige kosten

Maximaal € 700

Maximaal € 375

 

Download hier het reisfonds aanvraagformulier 2015-2016.