Home   Wartburg College   Stichting Materiële Steun   Beleidsplan

Beleidsplan

De stichting Materiele Steun heeft als statutaire doelstelling het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht in de meest ruime zin van het woord. In dat kader worden door de stichting reiskostenvergoedingen verstrekt, worden docenten gefaciliteerd voor het volgen van de cursus godsdienstige en pedagogische vorming, worden Bijbelroosters voor de leerlingen vervaardigd en attenties uitgereikt aan examenkandidaten. Daarnaast levert de stichting al een aantal jaren een bijdrage aan de Stichting Busvervoer ten behoeve van kinderen uit het Westland.

Beleidsplan 2016 ev Stichting Materiële Steun Wartburg College.pdf