Home   Wartburg College   Stichting Materiële Steun   ANBI-status

ANBI-status

Stichting Materiële Steun staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht

RSIN/fiscaal nummer
816055543

Contactgegevens
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht
Bijdorpplein 33
2992 LB Barendrecht

Postadres
Postbus 2062
2990 DB Barendrecht

Telefoon
(0180) 72 66 50

De doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden.

W.Th. Notenboom, voorzitter
K.C. van Hengel, secretaris
W.G. Koolmees, penningmeester
J. de Lijster
C.A. de Waard

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan.

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag van 2016.