Home   Wartburg College   Organisatie   Strategisch beleidskader

Strategisch beleidskader

Een strategisch beleidsplan geeft een richtinggevende kijk op onderwijs, beschrijft de doelen en het realisatieproces passend bij de missie en visie van de organisatie.
Het strategisch plan vormt voor de organisatie een bindend element. Daarnaast biedt het een basis om verantwoording af te leggen voor extern betrokkenen.

Strategisch beleidskader 2015-2020 def versie.pdf