Home   Wartburg College   Organisatie   Bestuur en directie

Bestuur en directie

Het Wartburg College is een stichting. In het stichtingsbestuur zijn de reformatorische kerken uit de regio vertegenwoordigd.
De Raad van Toezicht heeft een taak in de representatieve vertegenwoordiging naar de achterban en een legitimatie van het bestuurlijk functioneren. De leden van de raad houden schoolbezoeken. Zij zien erop toe dat de doelstelling van de school, met name op het gebied van de identiteit, wordt verwezenlijkt.

De dagelijkse leiding van het Wartburg College berust bij een College van Bestuur: de heer R. Toes (voorzitter) en de heer G.J. Heijboer (lid). Het centrale stafbureau, gehuisvest in Barendrecht, werkt voor het hele Wartburg College.
Aan het hoofd van elke locatie staat een directeur, bijgestaan door een team van adjunct-directeuren.
Het Wartburg College kent vier locatie-medezeggenschapsraden. Elke locatie-medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de centrale medezeggenschapsraad.