Home   Wartburg College   Onze missie en visie   Weekthema

Weekthema

Wij beginnen elke schooldag met het lezen uit de Bijbel en gebed. Samen met een groep jongeren de dag openen: een uniek moment. De docenten proberen de dagopening ook dichtbij te brengen:

“Van de dagopeningen probeer ik een gesprek te maken. We lezen dan niet alleen een stukje uit de Bijbel, maar praten er ook met elkaar over...”

Sieneke Vogel (docent Nederlands)

In de gesprekken vanuit het geopende Woord willen we de leerlingen leren luisteren naar wat God tot hen te zeggen heeft. We willen ze vertrouwd maken met het belang om dagelijks het Woord van God open te leggen in hun leven. Ten diepste gaat het erom dat ze Gods stem leren horen in hun leven. Dat is allesbeslissend in hun leven.

Voor de dagopeningen gebruiken we een Bijbelrooster met thema's die meestal twee weken beslaan. De middaglezingen en de psalm die daarbij gezongen wordt, sluiten aan bij de weekthema's. Bekijk op onze homepage het weekthema en de Bijbeltekst die aan de orde is bij de dagopening.