Home   Wartburg College   Begeleiding   Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen


Voor een zorgvuldige en deskundige behandeling van klachten is op het Wartburg College een aantal interne vertrouwenspersonen in functie. Per locatie betreft dit een man en een vrouw. Zij hebben met name een doorverwijzende rol naar de externe vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon integriteit, de leidinggevende of de direct betrokkenen. De interne vertrouwenspersonen fungeren voor leerlingen in nood als sociaal vangnet.


De interne vertrouwenspersonen van de locaties zijn:

  • Guido de Brès: drs. J. Baars, vacature
  • Marnix: J.C. Kraaijeveld en mw. L. van der Vlies-van der Mast
  • Revius: mw. J.D. van Gelder en G.H.G. Wassink
  • Beroepencollege De Swaef: mw. P.I.T. Both-den Haan en A.I. Kazan


De externe vertrouwenspersoon is mw. E. Vromans. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de Arbo Unie: (0181) 24 48 00.