Home   Wartburg College   Begeleiding   Specifieke zorg

Specifieke zorg

Zorgadviesteam (ZAT)

Ouders kunnen bij de aanmelding al aangegeven hebben dat aanvullende ondersteuning nodig is. Het kan ook zijn dat ouders of verzorgers samen met de mentor tot de conclusie komen dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de docenten kunnen bieden. Het zorgadviesteam (ZAT) kan dan worden ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen met ernstige leer- of gedragsproblemen, dyslexie, faalangst, een gebrek aan sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid. Elke locatie beschikt over zo’n team, waarin onder andere een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitting hebben.

De school heeft in het specifieke zorgaanbod onder andere de volgende mogelijkheden:

  • SOVA-training (alleen brugklas)
  • Dyslexie, screening (brugklas) en begeleiding
  • Faalangstbegeleiding
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Orthopedagogische begeleiding
  • Huiswerkbegeleiding (via adjunct-directeur)
  • Structuurbegeleiding