Home   Wartburg College   Alle typen V.O.   havo/vwo

Havo en vwo

Een havo-leerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Het onderwijs kenmerkt zich door leerstof van hoog niveau met toepassingsgerichte opdrachten. Deze vijfjarige opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Ook is overstappen naar vwo-5 een mogelijkheid. Uiteraard zijn motivatie en inzet ook op de havo van belang.

De zesjarige vwo-opleiding bereidt leerlingen voor op een studie op een universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het HBO. Een vwo-leerling is leergierig en op zoek naar diepere achtergronden van allerlei vraagstukken. Er wordt naast de gebruikelijk inzet ook een duidelijk beroep gedaan op het inzicht van leerlingen. In de onderbouw van het vwo kunnen
leerlingen klassieke talen kiezen. Latijn en Grieks zijn vakken, die meer inhouden dan je van een ‘dode taal’ zou verwachten. De verbanden met andere moderne vreemde talen worden door het volgen van deze vakken een stuk duidelijker. Ook dragen de klassieke talen bij aan een goed inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van onze cultuur.

Aan het eind van het derde leerjaar moeten zowel havo- als vwo-leerlingen kiezen uit vier profielen:

  • cultuur en maatschappij;
  • economie en maatschappij;
  • natuur en gezondheid;
  • natuur en techniek.

Het bovenbouwprogramma bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Daarnaast heeft de school een module apologetiek ingevoerd die de leerlingen voorbereidt op het leven in de maatschappij. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierdeleerjaar alle cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het Centraal Examen moet dit het gewenste diploma opleveren.

Klik hier voor de procedure voor de overgang van vmbo-t naar havo.

Tweetalig Onderwijs (TTO)

Leerlingen met een vwo-advies kunnen bij hun aanmelding aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor plaatsing in een TTO-groep. TTO is een aparte ‘stream’ binnen het vwo en en wordt alleen geboden op locatie Guido de Brès. De helft van de lesuren in een TTO-klas wordt in het Engels gegeven. Het gaat in de brugklas om de vakken aardrijkskunde, biologie, Engels, geschiedenis, godsdienst, gymnastiek en wiskunde.
Een speciale toetsingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. Voor meer informatie klik hier.

Versterkend Talen Onderwijs (VéTO)

In de onderbouw van locaties Guido de Brès, Marnix en Revius wordt een extra impuls gegeven aan het vak Engels. We noemen dit VéTO. Hier worden 2 à 4 vakken in het Engels gegeven. In feite heeft de leerling dan niet 3 uur Engels per week, maar vindt er een ‘onderdompeling’ plaats van zo’n 7 tot 9 uur per week.