Home   Wartburg College   Alle typen V.O.

Alle typen voortgezet onderwijs

Het Wartburg College biedt alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs aan, verspreid over vier locaties. Uitgangspunt bij de verdeling van de onderwijstypen over de gebouwen is dat jonge leerlingen zo lang mogelijk dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Soms moeten leerlingen voor de overstap naar de bovenbouw van locatie wisselen. Het Wartburg College zorgt voor een goede doorstroom van deze leerlingen. 

De locaties zijn:

  • Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde
  • Marnix in Dordrecht
  • Revius in Rotterdam-Zevenkamp
  • Beroepencollege De Swaef in Rotterdam-Zuid

In onderstaand schema wordt zichtbaar welke onderwijstypen een bepaalde locatie biedt en wanneer de eventuele doorstroom naar een andere locatie plaatsvindt. Daarnaast heeft het Wartburg College een plaatsingswijzer opgesteld (gebaseerd op de Rotterdamse plaatsingswijzer). Deze wijzer maakt duidelijk welk onderwijstype past bij de leerling. 

We vragen aandacht voor het feit dat in Rotterdam binnen het vmbo een specialisatie plaatsvindt van enerzijds een meer theoretische opleiding (mavo - op locatie Guido de Brès en Revius) en anderzijds een meer praktisch-geroepsgerichte opleiding (Beroepencollege De Swaef). 

Klik hier voor informatie over cluster 4.