Home   Wartburg College   Aanmelden   Aanmelden vwo-5 en vwo-6

Aanmelden vwo-5 en vwo-6

Toelating tot vwo-5 vanuit havo-5

Een leerling wordt toegelaten indien aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

 • Het gemiddelde van alle eindcijfers, afgerond op één decimaal, is een 7,0 of hoger.
 • Het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is een 6 of hoger.
 • Duits en/of Frans zitten in het vakkenpakket (een leerling met het profiel NG of NT kan op het vwo vrijstelling krijgen voor de tweede moderne vreemde taal in het vakkenpakket.).
 • De meerderheid van de betrokken havo-docenten stemt in met de toelating.

Toelating tot vwo-6 vanuit havo-5

Een leerling wordt toegelaten indien aan de volgende zes voorwaarden is voldaan:

 • Het gemiddelde van alle eindcijfers, afgerond op één decimaal, is een 7,5 of hoger.
 • Het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is een 7 of hoger zijn.
 • Voorwaarden vakkenpakket:
  - Duits en/of Frans zitten in het vakkenpakket (een leerling met het profiel NG of NT kan op het vwo vrijstelling krijgen voor de tweede moderne vreemde taal in het vakkenpakket.).
  - Wiskunde A of wiskunde B zit in het vakkenpakket.
  - Het vak tekenen zit niet in het havo-vakkenpakket.
 • De meerderheid van de betrokken havo-docenten stemt in met de toelating.

Cijfers en vrijstellingen

 • Bij de toelating tot vwo-5 worden de SE-(eind)cijfers van havo-5 ingevoerd bij vwo-4.
 • Bij de toelating tot vwo-6 worden de SE-(eind)cijfers van havo-5 ingevoerd bij vwo-4 en vwo-5.
 • Voor de volgende vakken wordt vrijstelling gegeven: ANW, CKV en maatschappijleer.
 • Het havo-PWS wordt op vwo-niveau beoordeeld. De leerling mag het PWS aanpassen om een hoger cijfer te behalen.

Opmerking

Onder eindcijfer wordt verstaan het gemiddelde van het SE- en CE-cijfer, afgerond op een geheel getal.