Home   Revius   Schoolgids   Wat maakt ons speciaal?

Wat maakt ons speciaal?


'Voor elkaar'

Op locatie Revius staat het thema ‘Voor elkaar’ centraal. Voor elkaar betekent voor ons dat we samenwerken binnen een veilige omgeving aan goede resultaten voor iedere leerling. Dit komt tot uiting in een drietal kernwoorden: betrokken, vormend, toekomstgericht.

1. Betrokken

Samen kun je meer: daar zijn we van overtuigd. Hier op Revius werken we daarom actief samen. Van docent tot leerling tot ouder. We hebben oog voor elkaar en voor de samenleving. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van iedere leerling.

Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Maatschappelijke stage
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omkijken naar hun naaste, zonder hier iets voor terug te krijgen. Dit doen we in de vorm van een Maatschappelijke Stage. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:
• het knutselen bij de vluchtelingenopvang
• het klaarmaken van pakketten voor de voedselbank
• het helpen bij het snoeiwerk in de omgeving van de school
• het afval in de buurt opruimen tijdens de Keep It Clean Day
• oudere mensen een gezellige dag bezorgen.

Juniormentoren
Een nieuwe school en omgeving is voor veel leerlingen best even wennen. Op Revius werken we daarom met juniormentoren. Deze vierdeklassers begeleiden de leerlingen tijdens hun eerste jaar en zorgen ervoor dat ze zich snel thuis voelen.

Kleinschaligheid
Iedere leerling wordt gezien en mag hier op school zichzelf zijn. Omdat Revius een kleine school is, kennen de leraren de leerlingen persoonlijk. Samen zorgen we voor een fijne en veilige sfeer, zodat leerlingen met plezier naar school komen.

2. Vormend

We leren leerlingen dat ze een uniek schepsel van God zijn. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en mag deze hier op school ontdekken en ontplooien. We vertellen leerlingen over God en de Bijbel en bereiden ze voor op hun rol als christen in de maatschappij. Ook laten we de leerling kennismaken met de wereld na school: een opleiding/universitaire studie of de maatschappij zelf.

Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Identiteit in de vakken
Het vak godsdienst neemt hier op school een belangrijke plaats in. We leren onze leerlingen hoe ze als christen stevig in de samenleving kunnen staan. Dit begint elke morgen met de dagopening en het samen lezen uit de Bijbel. Maar ook daarna(ast) heeft Gods Woord invloed op ons dagelijks handelen en doen. Onze identiteit zien leerlingen daarom niet alleen terug bij het vak godsdienst, maar deze loopt als een rode draad door het onderwijs. Bijvoorbeeld tijdens de lessen economie, als we het met de leerlingen hebben over het verschil tussen arm en rijk. Of tijdens de geschiedenisles als we de positie van christenen tijdens het Romeinse Rijk in verband brengen met uitkomen voor je geloof. We behandelen ook de duurzaamheid en het rentmeesterschap als onderdeel van de taak van een christen.

Activiteitenweek
Elk jaar zijn er twee activiteitenweken. In deze weken hebben leerlingen niet gewoon les, maar werken ze vanuit verschillende vakken samen aan projecten. Zo is er bijvoorbeeld een project geweest rondom een gezonde leefstijl of omgaan met andersdenkenden. In de voor-examenklas gaan leerlingen op werkweek in Nederland of het buitenland.

Mediawijsheid
We leren leerlingen hoe ze verantwoord met internet om kunnen gaan. Er is aandacht voor hoe nieuws verspreid wordt en welk effect dat heeft op mensen. Ook maken de leerlingen kennis met de negatieve en positieve vormen van reclame en sociale media.

Als christen in de wereld staan
In de derde klas gebruiken we de lessenserie Proef!werk. Tijdens deze lessen stellen leerlingen zich voor hoe het is om een beroep te hebben in de exacte sector.
In de vierde klas hebben we het project Blessed Innovations. Hierbij confronteren we leerlingen met allerlei vragen op het raakvlak van techniek, milieu en identiteit: zoals Nano experimenten, wifi-straling, afluisterpraktijken, medisch dossier en internetverslaving.
In de zesde klas hebben we het project geloof en wetenschappen. Tijdens deze lessen confronteren we leerlingen met de wereld na school.
Zo proberen we onze leerlingen te vormen om christen te zijn en blijven in een seculiere universitaire wereld.

3. Toekomstgericht

We brengen onze leerlingen bij niet alleen te leren voor een cijfer, maar vooral ook te ‘leren voor het leven’. We stimuleren leerlingen zelf te denken, te reflecteren en te handelen. Ze krijgen op Revius alle ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We willen onze leerlingen inspireren en perspectief bieden voor later. Samen zorgen we ervoor dat ze hun plek kunnen vinden in de maatschappij.

Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Aansluiting op de praktijk met beroepsgerichte vakken
Dienstverlening & Producten is een vak op de mavo voor denkers en doeners. Het is een combinatie van theorie en praktijk en een perfecte aansluiting op het mbo. We bieden leerlingen opdrachten aan binnen de vakgebieden Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. In het tweede en derde leerjaar is D&P een verplicht vak. In het vierde jaar kan het als extra examenvak worden gekozen.

Extra aandacht voor Engels
Engels is een belangrijke taal in onze maatschappij. We bieden leerlingen aan om internationaal erkende Anglia-certificaten te behalen. Daarnaast worden er diverse vakken in het Engels aangeboden: het zogenaamde versterkt talenonderwijs (véto).

Talentprojecten
Voor vwo-leerlingen die wat meer uitdaging willen, bieden we verrijkingsprojecten aan. Ze werken dan 11 weken, een aantal lesuren per week aan een project. Vaak zijn dit onderwerpen die in de reguliere lessen niet aan de orde komen. U kunt hierbij denken aan:
• Design
• Hersenen & Psychologie
• Escher & optische illustraties
• Psychologie