Home   Revius   Schoolgids

Welkom op Revius

Schoolgids 2017-2018

Hartelijk welkom op Revius. In het bijzonder welkom aan alle leerlingen die voor het eerst deel uitmaken van onze school. Het devies van onze school is ‘Voor elkaar’. Leerlingen en leraren zijn onderweg door het leven en op school lopen ze een tijdje met elkaar op om van en met elkaar te leren. Dat leren bestaat uit het overdragen van kennis, overdragen van normen en waarden en het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Op Revius willen we al die elementen vanuit de Bijbel als het Woord van God doordenken en vormgeven.

In deze schoolgids geven we meer informatie over onze onderwijsvisie. Daarnaast komen er ook allerlei andere praktische zaken aan de orde. Degenen die al langer onderwijs volgen op onze school zullen veel bekende infortmatie tegenkomen.

‘Voor elkaar’ betekent ook dat we samenwerking met ouders belangrijk vinden. Via nieuwsbrieven, onze website maar vooral ook door persoonlijke gesprekken met de mentor en vakdocenten willen we deze samenwerking vormgeven. Maak als ouder daarom vooral ook gebruik van de georganiseerde contactmomenten en schroom ook niet bij vragen per mail of telefoon contact op te nemen met de mentor, vakdocent of andere medewerkers van de school.

Onze jaaragenda met alle belangrijke data is rechts te vinden. Het downloaden van de actuele schoolgids in pdf-formaat kan via de downloadknop op de startpagina. Alle contactgegevens van de personeelsleden zijn via het personeels-, ouder- en leerlingweb eenvoudig op te zoeken.


Contact
 
Onderwijsresultaten
 

Wat maakt ons speciaal?
 
Onderwijsaanbod