Home   Revius   Onderwijsvisie

Onderwijsvisie Revius

Samenvatting
Leerlingen en leraren zijn onderweg door het leven en op school lopen ze een tijdje met elkaar op. Als het goed is, zijn de christelijke leraar en de christelijke leerling niet zomaar reizigers door het leven, ze zijn pelgrim. Het reisdoel is het rijk van God dat met Christus’ wederkomst tot volle openbaring komt. Dat einddoel werpt z’n licht over het levenspad. Daarom is het nodig dat de christelijke identiteit het hele onderwijs op een natuurlijke wijze doortrekt en de leerling ondersteunt in zijn ontwikkeling. Leerlingen ontwikkelen zich in relatie tot God, hun medemensen, de wereld en zichzelf. Die ontwikkeling wordt gedragen door de taken waar de school voor staat: het overdragen van kennis, het overdragen van waarden en normen en het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Op Revius willen we al die elementen vanuit de Bijbel als het Woord van God doordenken en vormgeven.

Hieronder vindt u de uitgewerkte onderwijsvisie van Revius.