Bezinningsavond 500 jaar Reformatie

Op 7 oktober heeft onze school een avond georganiseerd rondom de Reformatie, in de Singelkerk in Ridderkerk. Zoals bekend is het 500 jaar geleden dat Luther zijn bekende stellingen openbaar maakte. Het bracht een beweging op gang die tot vandaag de dag een heilzame invloed heeft. Onze school wordt niet voor niets een reformatorische school genoemd en die verwijst naar de belangrijke plaats waar Luther veel van zijn reformatorische werk verricht heeft: de Wartburg. Ook alle namen van de locaties verwijzen naar mensen die iets betekend hebben in het doorwerken van het reformatorisch gedachtengoed.

Collega Braaksma van locatie Revius sprak deze avond een meditatief woord, waarin hij de belangrijkste ontdekking van Luther centraal stelde, namelijk dat de Heere onze leven reformeert en dat het Zijn genade is als we verlost worden van onze zonden en geheiligd worden in Christus. Collega Koesveld toonde aan dat een verhaal nog steeds alle volwassenen en kinderen kan boeien. Hij plaatste zijn hoofdpersoon in de tijd van de Reformatie in Rotterdam. Ik hoef zijn verhaal hier niet samen te vatten: u kunt het zelf lezen in het magazine 'Hervst', dat ook op deze avond werd gepresenteerd. Het is een prachtige uitgave met veel interviews en verhalen over de Reformatie. Van alle locaties hebben docenten en leerlingen hieraan meegewerkt.

Mooi was ook dat we voor het eerst een samengesteld Wartburgorkest hadden. In korte tijd waren de leerlingen op elkaar ingespeeld en vertolkten ze prachtige klassieke stukken. Het was een inspirerende bijeenkomst, belangrijk voor onze school, die haar basis vindt in het reformatorisch gedachtengoed. De tijdens de avond gehouden collecte voor de 'Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht' bracht € 544,64 op.

R. Toes