Home   Marnix   Schoolgids   Studiekosten   Studiekosten   Gratis schoolboeken

Gratis schoolboeken

De leerlingen ontvangen direct na de zomervakantie hun boekenpakket. De benodigde boeken worden door de school gratis aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Bij ontvangst van het boekenpakket dienen de leerlingen te controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert.


Zorgvuldigheid

Gedurende het schooljaar is de leerling verplicht om zorgvuldig met de boeken om te gaan, door:
a. de boeken te kaften en te onderhouden;
b. de boeken te vervoeren in een stevige tas;
c. de boeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerking te voorzien;
d. de boeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming.

Alle boeken (tekst- èn werkboeken) zijn en blijven tijdens het schooljaar eigendom van de school. De school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. Alle boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders aangegeven) moeten op een vooraf bekend gemaakt tijdstip weer ingeleverd worden op school. In principe zal dit aan het einde van het schooljaar zijn, tenzij de boeken in verband met bijvoorbeeld (niveau) wisselingen eerder op school ingeleverd moeten worden.


Inlevervoorwaarden

De boeken moeten bij inlevering in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. de boeken moeten in complete staat verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en cd-roms;
b. de boeken moeten in goede staat verkeren. Hieronder wordt onder andere verstaan:

  • dat de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (geen losse bladzijden);
  • dat de boeken niet beschreven zijn;
  • dat er in de bladzijden van de boeken niet geknipt is en dat er zich geen stickers in de boeken bevinden.

 

Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname ontbreekt of dusdanige schade heeft dat het als verloren moet worden beschouwd. Lees hierover meer in het boetereglement.