Home   Marnix   Schoolgids   Contact met ouders   Contact met ouders   Informatie van Marnix

Informatie van de Marnix

Gedurende het schooljaar wordt er met  u gecommuniceerd over allerlei activiteiten en nieuws. In de jaaragenda vindt u de exacte data.


Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten

Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s).


Ouderavonden en contactavonden

Ouder(s)/verzorger(s) worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en voor contactavonden waarop de schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. U ontvangt daarvoor uitnodigingen. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor.


Verslaglegging van de vorderingen

Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een rapport mee naar huis. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen zich ook via het ouder- of leerlingenweb op de hoogte stellen van recent behaalde cijfers.


Nieuwsbrief

We publiceren meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief met Wartburgbrede èn locatiespecifieke informatie. Klik hier om de nieuwsbrieven van onze locatie te bekijken.


Schoolkrant

Op locatie Marnix verzorgen personeelsleden en leerlingen gezamenlijk enkele malen per jaar de uitgave van de schoolkrant. Leerlingen worden gestimuleerd om bijdragen te leveren.