Home   Marnix   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).
Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.


Medezeggenschapsraad Marnix

De Marnix heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) en een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Het secretariaat van de LMR kunt u bereiken via het e-mailadres: lmrmarnix@wartburg.nl.

Leden

Namens de ouder(s)/verzorger(s)

Mevrouw A.E. den Ouden-de Ligt
De heer mr. P.  Pons

Namens het personeel

De heer L.C. Struijk
De heer P. Wemmers (secretaris, afgevaardigde CMR)
Mevrouw B.C. van der Veer-van Steensel (tweede voorzitter)
Mevrouw L. van der Vlies-van der Mast (voorzitter, afgevaardigde CMR)

Namens de leerlingen

Anna den Boer (klas 2ag1)
Dirk-Jan Lommers (klas 2ag1)


Leerlingenraad

 • Miranda Wols (2bk2)
 • Frenk de Graaf (2gt3)
 • Arco Huijser (3gt3)
 • Floris van Willigen (3ha1)
 • Elise Heijkoop (3ag1)
 • Chiel Kaptein (3ag1)
 • Sanne Koppelaar (3ag1)
 • Gerard van den Burger (3pr1)
 • Harm Vissers (4gt3)

Ouderraad

Naast bovengenoemde organen is het voor de directie van belang om in contact te blijven met de ouders. Sinds de oprichting van de medezeggenschapsraad is de ouderraad in stand gehouden. Hoewel er geen wettelijke verplichting is, is het voor de directie van belang een 'klankbord' van ouders te hebben.
De ouderraad komt twee tot drie maal per jaar bij elkaar om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. In een laagdrempelig en open gesprek worden ontwikkelingen in de school besproken. Daarnaast zou bij bepaalde vraagstukken de LMR de ouderraad kunnen consulteren.

Leden

 • mevrouw D. de Baat-de Man
 • de heer B. van den Boogaard
 • mevrouw M. van Genderen-Hak
 • mevrouw A. Kooistra-Flier
 • de heer P.C. Morée
 • vacature

CMR

I. Kok, voorzitter
jitse.kok@gmail.com

mw. L. van der Vlies-van der Mast
vicevoorzitter/secretaris (Marnix)
LvanderVlies@wartburg.nl

N.M. Broer (stafbureau)
NMBroer@wartburg.nl

J.G. Janssen (Guido de Brès)
JGJanssen@wartburg.nl

A.P. Uitbeijerse (De Swaef)
APUitbeijerse@wartburg.nl

D. Verschoor (De Swaef)
dick.verschoor@planet.nl

mw. M. van Vugt-de Zwaert (Guido de Brès)
miran47@kpnmail.nl

W. Weggeman (Revius)
ww@kliksafe.nl

P. Wemmers (Marnix PrO)
PWemmers@wartburg.nl

mw. H.A. Westmaas-Bogaard (Revius)
HAWestmaas@wartburg.nl

mr. P. Pons (Marnix)
pons.advies@filternet.nl

 

 De CMR-leden zijn telefonisch te bereiken via het nummer van de locaties. 


Medezeggenschapsraad algemene diensten

J. Stolk, voorzitter
G.A. Bioch, secretaris
N.M. Broer
W.E. Karsdorp