Home   Guido de Brès   Schoolgids   Wat maakt ons speciaal?   Wat maakt ons speciaal?   Theoretische mavo

Theoretische mavo

Vanaf schooljaar 2013-2014 is de naam vmbo-t (de theoretische leerweg) veranderd in mavo. De nieuwe – theoretische - mavo houdt in: een algemeen vormende opleiding voor de meer theoretisch ingestelde vmbo-er die een ambitie heeft voor havo opstroomkansen na klas 1 of na klas 4 of een stevige mbo-opleiding, meer een denker dan een doener dus.

De mavoleerling heeft meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar havo of mbo niveau 4 (en op termijn naar het hbo). Daarnaast heeft een mavoleerling een brede belangstelling en een goede (school)werkhouding. Een mavoleerling kan grotere hoeveelheden stof overzien dan een vmbo-gt leerling.

Deze opleiding past goed in het concept van onze locatie: verbredend, verdiepend, veelzijdig. De gemengde leerweg (praktischer) past juist erg goed in het concept van het Beroepencollege op Beroepencollege De Swaef. Onze locatie biedt sinds schooljaar 2013-2014 de gemengde leerweg niet meer aan.