Home   Guido de Brès   Schoolgids   Onderwijs   Onderwijs   Aanbod Guido de Brès

Aanbod Guido de Brès

Op onze locatie kunnen leerlingen terecht voor vier onderwijssoorten: mavo, havo, atheneum en gymnasium.


Theoretische Mavo

De theoretische mavo-opleiding duurt vier jaar en geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en de vierde klas van de havo.
Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt op onze locatie niet meer vmbo-gt aangeboden; deze opleiding is verplaatst naar De Swaef. Sinds 2013-2014 richten we ons op de theoretische leerweg met extra verdieping en uitdaging richting de havo. De naam vmbo-tl is dan ook veranderd in mavo. De nieuwe – theoretische - mavo houdt in: een algemeen vormende opleiding voor de meer theoretisch ingestelde vmbo-er die een ambitie heeft om na klas 1 of klas 4 door te stromen naar de havo, of die een stevige mbo-opleiding wil gaan volgen. Voor onze theoretische mavo zijn de eisen ten aanzien van de schoolvorderingen hoger dan voor de reguliere tl/mavo. Dit is van belang bij de aanmelding van leerlingen door de basisscholen. 
De mavoleerling heeft meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar havo of mbo niveau 4 (en op termijn naar het hbo). Daarnaast heeft een mavoleerling een brede belangstelling en een goede (school)werkhouding. Een mavoleerling kan grotere hoeveelheden stof overzien dan een vmbo-gt leerling. Het mavoprogramma vraagt van onze leerlingen een goede inzet op het gebied van huiswerk maken, leren van de stof en werkhouding tijdens de les.
Qua leerstijl is de mavoleerling meer een praktische denker dan een doener en heeft hij de volgende instelling: ‘Wat is er nieuw? Ik ben voor alles in.’


Havo

De havo-opleiding duurt vijf jaar en het diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs en vijfde leerjaar van het atheneum.
De havoleerling heeft meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar het hbo (en op termijn wellicht naar het vwo of de universiteit). Een havoleerling is meestal erg ijverig in het oefenen. Hij geniet van het toepassen van kennis en heeft dit nodig om gemotiveerd te worden. Daarnaast wordt hij gemotiveerd door activiteiten waarin een duidelijk verband is tussen leren en werken en waar hij zich kan richten op praktische zaken.
Qua leerstijl is de havoleerling een echte denker, maar heeft hij wel concrete voorbeelden nodig; hij heeft de volgende instelling: ‘Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?’


Vwo

Een vwo-opleiding duurt 6 jaar en het diploma geeft toegang tot de universiteit of het hoger beroepsonderwijs.
Op de Guido de Brès zijn er vanaf de brugklas drie mogelijkheden om binnen het vwo te kiezen voor een opleiding die past bij de capaciteiten van een leerling, namelijk: vwo, tto of gymnasium-tto.

Vwo

De vwo-leerling heeft een brede interesse, meestal nog geen duidelijke beroepswens en wil graag doorstromen naar de universiteit of het hbo. Hij is gericht op theoretische concepten, modellen en systemen en houdt van gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken, etc.). Een vwo-leerling kan reflecteren op eigen prestaties en is zelfstandig en kritisch.
Qua leerstijl is de vwo-leerling een abstracte denker en heeft hij de volgende instelling: ‘Hoe is dat met elkaar gerelateerd? Ik wil hier graag even over nadenken.’

Tto

Een tto-leerling heeft wilskracht en wordt gemotiveerd door situaties waarin hij intellectueel wordt uitgedaagd, de kans krijgt om vragen te stellen om de basismethodologie (logica etc.) te achterhalen én de tijd krijgt om relaties te kunnen leggen met kennis die hij al heeft.
Qua focus heeft een tto-leerling taalgevoel en internationale belangstelling.

Gymnasium-TTO

Een gymnasium-tto-leerling is een vwo’er met extra capaciteiten die niet alleen gericht is op taal maar juist ook culturele belangstelling heeft.