Home   Guido de Brès   Schoolgids   Lestijden

Lestijden

2016-2017

Bij onze lestijdden hebben we nog een paar aandachtspunten. Van 12.15 – 12.25 uur wordt met de leerlingen in de klas gegeten (Dit geldt niet voor de woensdag). Met betrekking tot het 9e lesuur geldt het volgende:

- Alleen leerlingen in de bovenbouw kunnen een 9e lesuur hebben.
- Een leerling heeft maximaal één keer per week het 9e uur les. Een leerling heeft geen 9 lesuren op één dag.


Maandag 1e t/m 4e lesuur


Woensdag


Overige dagen