Home   Guido de Brès   Schoolgids   Lestijden

Lestijden

2017-2018

Wat onze lestijden betreft volgen hier nog enkele aandachstpunten. Van 12.15 – 12.25 uur wordt met de leerlingen in de klas gegeten (dit geldt niet voor de woensdag). Met betrekking tot het 9e lesuur geldt het volgende:
- alleen leerlingen in de bovenbouw kunnen een 9e lesuur hebben;
- een leerling heeft maximaal één keer per week het 9e uur les. Een leerling heeft geen 9 lesuren op één dag.


Maandag 1e t/m 4e lesuur


Woensdag


Overige dagen