Home   Guido de Brès   Ouderavonden

Ouderavonden

Voor vrijwel elk leerjaar organiseren wij een ouderavond, waarin de bijzonderheden van dat jaar aan de orde komen, bijvoorbeeld het wennen aan de nieuwe school. Later in het schooljaar zijn er ouderavonden over stageprogramma's, studie- en beroepskeuze, examen doen. Daarnaast worden voor de ouders en verzorgers van leerlingen uit alle leerjaren avonden georganiseerd over opvoedkundige onderwerpen.

U ziet al deze avonden in onze jaaragenda.