Home   Guido de Brès   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).
Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.


Medezeggenschapsraad Guido de Brès


Locatie Guido de Brès beschikt over een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) en een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De locatiemedezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Het secretariaat van de LMR kunt u bereiken via het mailadres lmrguido@wartburg.nl.

Leden

Namens de ouder(s)/verzorger(s):

Mevr. M. van Vugt-de Zwart (afgevaardigde CMR)
Dhr. M. Priester

Namens het personeel:

Mw. drs. G.E. Brussé-Dekker (voorzitter)
Dhr. J.G. Janssen (vicevoorzitter en afgevaardigde CMR)
Dhr. G. Meijer (secretaris)
Dhr. M.P. de Reus

Namens de leerlingen:

Matthias de Jong (6-vwo)
Koen de Waard (6-vwo)


CMR

I. Kok, voorzitter
jitse.kok@gmail.com

mw. L. van der Vlies-van der Mast
vicevoorzitter/secretaris (Marnix)
LvanderVlies@wartburg.nl

N.M. Broer (stafbureau)
NMBroer@wartburg.nl 

J.G. Janssen (Guido de Brès)
JGJanssen@wartburg.nl

A.P. Uitbeijerse (De Swaef)
APUitbeijerse@wartburg.nl

D. Verschoor (De Swaef)
dick.verschoor@planet.nl  

mw. M. van Vugt-de Zwaert (Guido de Brès)
miran47@kpnmail.nl

W. Weggeman (Revius)
ww@kliksafe.nl

P. Wemmers (Marnix PrO)
PWemmers@wartburg.nl

mw. H.A. Westmaas-Bogaard (Revius)
HAWestmaas@wartburg.nl

mr. P. Pons (Marnix)
pons.advies@filternet.nl

 

De CMR-leden zijn telefonisch te bereiken via het nummer van de locaties. 


Medezeggenschapsraad algemene diensten

J. Stolk, voorzitter
G.A. Bioch, secretaris
N.M. Broer
W.E. Karsdorp