Home   De Swaef   Ouderavonden

Contact met ouders


De Swaef organiseert de volgende momenten van contact met de ouders om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van hun kind tijdens zijn/haar leerloopbaan op school:

Kennismakingsavonden

Voor leerjaar 1 en 3 zijn er in de maanden september en oktober kennismakingsavonden. Tijdens deze avonden krijgen de ouders meer informatie over het “reilen en zeilen” op locatie De Swaef. Hierbij komen aspecten aan de orde als schoolregels, jaarplanning, organisatie (waar kun je terecht met welke vraag) etc. Ook maken ouders dan contact met de mentor die als “spil van de leerlingenbegeleiding” de eerste contactpersoon is.

Oudercontactavonden

Een cursusjaar kent 4 perioden. De 4 perioden worden afgesloten met een cijferrapport. Naar aanleiding van de eerste 3 perioden wordt er een oudercontactavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaan leerkrachten en/of zorgondersteuners in gesprek met ouders. Naar aanleiding van het cijferbeeld worden ouders gevraagd of verzocht de contactavond te bezoeken. Hiervoor ontvangen de ouders apart een brief.

Voorlichtingsavonden

Voor de ouders van de toekomstige leerlingen voor leerjaar 1 wordt er in de maand januari een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden de mogelijkheden op De Swaef betreft het onderwijs gepresenteerd. Ook komt de organisatie aan bod zoals de zorgbegeleiding.

Voor de ouders van leerlingen die leerjaar 2 volgen is er een voorlichtingsavond met als onderwerp de afdeling – en sectorkeuze. Tijdens deze avond wordt er ingegaan op het keuzeproces tussen de leerwegen, sectoren en afdelingen waar de leerlingen van leerjaar 2 mee te maken hebben en krijgen. Deze keuze wordt gemaakt voor leerjaar 3.

Voor de leerlingen van leerjaar 3 is er een voorlichtingsavond over het PTA. PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Op deze avond krijgen de ouders informatie over de inhoud en periodisering van het programma.

Gespreksavond door decanen

Voor de ouders en leerlingen van leerjaar 4 zijn er 4 avonden gepland door de decanen. Op aanvraag wordt er tijdens deze avonden persoonlijk met de ouders en leerlingen gesproken over het kiezen van een vervolgopleiding na het vmbo.

Voor de precieze data verwijzen we u naar de jaaragenda.