Aanmelden voor De Burcht

Wilt u uw kind aanmelden voor De Burcht? Meestal regelt de basisschool van uw kind de aanmelding. Is dit niet het geval? Download dan het aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven dat uw kind zware ondersteuning nodig heeft.

Aanmelden voor het cursusjaar 2018-2019 is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het maximaal aantal leerlingen op De Burcht. 

Zorg voor een volledige aanvraag

Bij de aanmelding van uw kind voor locatie De Burcht moeten de volgende stukken op papier worden aangeleverd:

  • Een uitgebreid Onderwijskundig Rapport. Dit is deel B van het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld.
  • Een door een gedragsdeskundige opgestelde beschrijving van de ondersteuningsbehoefte.
  • Omschrijving van belemmerende en bevorderende factoren van een leerling.
  • Omschrijving van de reden waarom een leerling niet kan functioneren in regulier VO (evt. met ondersteuning)|
  • Indien aanwezig een diagnose (denk aan DSM-classificatie)
  • Een handelingsplan en/of een ontwikkelperspectief vanuit de aanleverende school.
  • Cito scores van de basisschool.
  • Een geldig rapport van intelligentieonderzoek (bij voorkeur WISC -III-NL).

Stuurt u het complete dossier naar:

De Burcht
Twentestraat 96
3083 BD Rotterdam
(T) 010 - 493 35 20
(E) cluster4@wartburg.nl

Beoordeling door de Commissie Toewijzing en Ondersteuning

De Commissie Toewijzing en Ondersteuning beoordeelt de aanmeldingen voor De Burcht.
Deze commissie houdt u ook op de hoogte van de voortgang van de aanmelding.