Aanmelden voor De Burcht

Wilt u uw kind aanmelden voor De Burcht? Meestal regelt de basisschool van uw kind de aanmelding. Is dit niet het geval? Download dan het aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven dat uw kind zware ondersteuning nodig heeft. Aanmelden voor het cursusjaar 2018-2019 is mogelijk vanaf 1 maart 2018.

Zorg voor een volledige aanvraag

Bij de aanmelding van uw kind voor locatie De Burcht moeten de volgende stukken worden aangeleverd:

  • Een uitgebreid Onderwijskundig Rapport. Dit is deel B van het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld.
  • Een door een gedragsdeskundige opgestelde beschrijving van de ondersteuningsbehoefte.
  • Omschrijving van belemmerende en bevorderende factoren van een leerling.
  • Omschrijving van de reden waarom een leerling niet kan functioneren in regulier VO (evt. met ondersteuning)|
  • Indien aanwezig een diagnose (denk aan DSM-classificatie)
  • Een handelingsplan en/of een ontwikkelperspectief vanuit de aanleverende school.
  • Cito scores van de basisschool.
  • Een geldig rapport van intelligentieonderzoek (bij voorkeur WISC -III-NL).

Stuurt u het complete dossier naar:

De Burcht
Twentestraat 96
3083 BD Rotterdam
(T) 010 - 493 35 20
(E) cluster4@wartburg.nl

Beoordeling door de Commissie Toewijzing en Ondersteuning

De Commissie Toewijzing en Ondersteuning beoordeelt de aanmeldingen voor De Burcht.
Deze commissie houdt u ook op de hoogte van de voortgang van de aanmelding.