• Werken bij
  • Heb je hart voor jongeren? Sta je midden in de maatschappij en wil je onderwijs geven vanuit de reformatorische identiteit?
  • naar de vacatures >

Weekthema

Gideon


"En Ik zeide tot ulieden: Ik ben de HEERE uw God; vreest de goden der Amorieten niet, in welker land gij woont. Maar gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest."


Richteren 6:10


Meer informatie

Volg ons op Twitter
meer tweets